Nedan ser ni bilder på villan och dess inredning som är modern men anpassad till en trivsam miljö och vistelse i fjällen.